Костик Ольга Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Костик Ольга Петрівна

КО́СТИК Ольга Петрівна (29. 12. 1953, с. Вербівці Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) – лікар-педіатр. Дочка П. Костика. Д-р мед. н. (2000), проф. (2005). Закін. Львів. мед. ін-т (1978). Працювала лікарем. 1986–2000 – н. с. Львів. НДІ епі­деміології та гігієни; від 2000 – у Львів. мед. ун-ті: від 2004 – проф. каф. фтизіатрії та пульмо­нології. Наук. дослідження: диференц. діагностика специфіч. та неспецифіч. захворювань орга­нів дихання, профілактика і ліку­вання туберкульозу в дітей; особ­ливості імунол. реактивно­сті та перебігу захворювань органів дихання в дітей, які мешкають на забруднених радіонуклідами територіях.

Пр.: Бронхообструктивний синдром у дітей та підлітків. Л., 1992 (спів­авт.); Застосування апіпрепаратів при проведенні імунопрофілактики туберкульозу у школярів, які проживають на за­бруднених радіонуклідами територіях // Одес. мед. журн. 1999. № 3; Синдром бронхіальної обструкції в практиці педіатра, фтизіатра і сімейного лікаря. Л., 2009 (спів­авт.); Поліморфізм клінічно-лабораторних про­явів «атипової» пнев­монії в умовах епідемії респіраторно-вірусної інфекції // Acta Medica Leopo­liensia. 2010. № 2 (спів­авт.); Основи фти­зіопатології позалегеневої локалізації: Навч. посіб. Л., 2011 (спів­авт.).

Літ.: Професори ЛНМУ.

І. Г. Ільницький


Покликання на статтю