Костик Роман Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Костик Роман Іванович

КО́СТИК Роман Іванович (26. 05. 1940, м-ко Перечин, нині смт Закарп. обл.) – фахівець у галузі фізики Сонця. Чоловік Н. Щукіної. Д-р фіз.-мат. н. (1985), чл.-кор. НАНУ (1992). Премія ім. М. Ба­ра­ба­шо­ва АН УРСР (1990). Держ. премія України в галузі н. і т. (2003). За­кін. Ужгород. ун-т (1961). Від­тоді працює у Гол. астрон. обсер­ваторії НАНУ (Київ): від 1984 – зав. відділу фізики Сонця, від 2002 – гол. н. с. Розв'язав обернену за­дачу теорії дифузії випромінювання, розробив теорію впливу звук. хвиль на контури спектр. ліній; запропонував метод побудови узгодж. систем сил осци­ляторів (бл. 2000 ліній 49-ти хім. елементів). Побудував тривимірну модель фотосфери Сон­ця. Учасник рос.-укр. проек­тів «КОРОНАС» (1994, 2001–05) з вивчення коливань яскравості Сонця. Відп. секр. зб. «Ас­тро­мет­рия и астрофизика» (1976–84), ж. «Кинематика и физика небес­ных тел» (від 1985).

Пр.: Профили избранных фраунго­феровых линий для разных положений центр-край на диске Солнца. К., 1975 (спів­авт.); Фраунгоферов спектр и система солнечных сил осцилляторов. К., 1989 (спів­авт.); Вариации гло­баль­ных характеристик Солнца. К., 1992; The System of Solar Oscillator Strengths. К., 1998; Observations of a bright plume in solar granulation // Astronomy and As­trophysics. 2007. Vol. 476 (спів­авт.); So­lar granulation from photosphere to low chromospere observed in Ba II 4554 Å line // Там само. 2009. Vol. 506 (спів­авт.).

Літ.: Костик Роман Іванович: Біобібліогр. покажч. К., 2000.

Я. С. Яцків


Покликання на статтю