Костилєв Михайло Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Костилєв Михайло Володимирович

КО́СТИЛЄВ Михайло Володимирович (04. 10. 1963, м. Завітинськ Амур. обл., РФ) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (2006). Держ. премія України у галузі н. і т. (2000). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2018). Закін. Київ. мед. ін-т (1986). Відтоді працює в Ін-ті хірургії та транс­­плантології НАМНУ (Київ): від 1995 – зав. лаб. патол. фізіології серц.-судин. системи, від 2006 – зав. відділу промен. діагностики. Вив­чає патол. фізіологію систем. й орган. кровообігу при захворюваннях серц.-судин. та трав. сис­тем; гемодинамічні наслідки реконструктив. і шунтувал. опе­­ратив. втручань на судинах, транс­плантації нирок, печінки та сер­ця; здійснює патофізіол. об­­ґрун­тування нових методів хірург. лікування хвороб серц.-судин. та трав. систем; розроб­­ляє й удосконалює методи діагностики серц.-судин. системи (патологій брахіоцефал. судин, черев. аор­ти та її гілок, периферич. ар­терій і вен, судин портал. системи).

Пр.: Медицинская техника в хирур­гии. К., 1991; Тромбоемболія гілок леге­невих артерій та посттромботична ле­­генева гіпертензія: діагностика, лікуван­­ня та профілактика. З., 1999; Профилак­­тика венозных тромбозов и эмболий: Пособ. К., 2003; Структурні та функціональні характеристики міокарда у ді­­тей з термінальною хронічною нирковою недостатністю на діалізному лікуванні // Укр. журн. нефрології та діалізу. 2012. № 4(36); усі – спів­авт.

М. С. Загрійчук


Покликання на статтю