Бандура — Енциклопедія Сучасної України

Бандура

«БАНДУ́РА» – літературно-музичний щоквартальник. Засн. 1981 як видання Школи кобзар. мист-ва у Нью-Йорку. Створ. на базі укр.-англ. щомісячника «Кобзарський листок». 1-е число вийшло у січні 1981. Виходить укр. і англ. мовами. Гол. ред. – М. Чорний-Досинчук, від 1999 – О. Герасименко. Осн. розділи: «З історії», «Бандура в діяспорі», «Бандура в Україні», «Нові записи бандурної музики», «Ноти для бандури» тощо. Друкує матеріали з історії кобзарства, сучас. бандур. мист-ва, нотну та метод. літ-ру, зокрема твори Г. Хоткевича, В. Мішалова, Ю. Олійника, О. Герасименко та ін., пропагує виконав. школу гри на бандурі Г. Хоткевича, Ю. Китастого, В. Мішалова, Г. Ткаченка. Матеріали до журналу надсилають бандуристи з різних країн світу.

В. Г. Дутчак


Покликання на статтю