Костинюк Микола — Енциклопедія Сучасної України

Костинюк Микола

КОСТИНЮ́К Микола (19. 12. 1908, Чернівці – 06. 10. 1975, с. Вавжишев, Поль­ща) – ботанік. Д-р філософії (1938), д-р габіліт. (1950), проф. (1971). Закін. Львів. ун-т (1932), де відтоді й працював. Під час 2-ї світ. вій­ни – в Ін-ті дослідж. плямистого тифу і вірусів Р. Вай­ґля (Львів); 1944–46 – зав. каф. ботаніки Львів. мед. ін-ту; 1946–54 та 1957–62 – зав. каф. палео­ботаніки, 1962–67 – палеонтології Вроцлав. ун-ту (Польща); водночас 1956–62 – заст. декана, декан геол. ф-ту Варшав. ун-ту. Наук. дослідж. з палеобо­таніки та палінології.

Пр.: Zespoły leśne okolicy Morszyna // Kosmos. Ser. A. 1937. T. 62; Zarys paleo­botaniki. Warszawa, 1962 (спів­авт.); Pnie drzew iglastych z górnego pokładu wêgla bru­natnego w Turowie // Prace Muzeum Ziemi. 1967. T. 10.

Літ.: M. Ziembińska-Tworzydło. Mikołaj Kostyniuk. 1908–1975 // Rocznik Polskie­go Towarzystwa Geologicznego. 1976. № 4.

Н. О. Калинович

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. О. Калинович . Костинюк Микола // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4027 (дата звернення: 23.10.2021)