Костирко Лідія Андріївна — Енциклопедія Сучасної України

Костирко Лідія Андріївна

КОСТИ́РКО Лідія Андріївна (09. 11. 1947, с. Марківка, нині смт Луган. обл.) – економіст. Мати Р. Костирка. Д-р екон. н. (2005), проф. (2005). Закін. Донец. ун-т (1971). Від 1972 працює у Сх.-укр. ун-ті (Луганськ): від 1996 – зав. каф. фінансів. Наук. дослідження: системи забезпечення фінанс. упр. фінанс. і пром. компаній; меха­нізм фінанс. стратегії сталого розвитку підпр-в реал. сектору економіки регіону; діагностика фінанс.-екон. потенціалу.

Пр.: Стратегия финансово-экономи­ческой деятельности хозяйствующего субъекта: методология и организация. 2002; Диагностика потенциала финан­сово-экономической устойчивости предприятия. 2005; 2008; Фінансовий ри­нок: Навч. посіб. 2008 (спів­авт.); Фі­нансовий контроль цільового викорис­тання бюджетних коштів. 2009 (спів­авт.); Управлінський облік в реалізації бізнес-стратегій підприємств швейної промисловості. 2010 (спів­авт.); усі – Лу­ганськ.

Г. О. Бойко


Покликання на статтю