Баран Володимир Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Баран Володимир Данилович

БАРА́Н Володимир Данилович (09. 08. 1927, с. Дем’янів, нині Галиц. p-ну Івано-Фр. обл. – 05.11. 2019, Київ) – археолог. Д-p істор. н. (1973), проф. (1985), чл.-кор. НАНУ (1995). Держ. премії України у галузі н. і т. (1991, 2001). Закін. Львів. пед. ін-т (1950). У 1950–51 – зав. методкабінету при Львів. обл. Будинку вчителя; 1951– 53 – зав. відділу культури та побуту Львів. обл. архіву; 1953– 69 – в Ін-ті сусп. наук АН УРСР (Львів): м. н. с., від 1962 – ст. н. с. У 1969–77 – заст. дир., від 1972 – зав. відділу Ін-ту археології НАНУ (Київ). У 1973 з ініціативи Б. створ. відділ слов’ян. археології. Осн. напрям дослідж. – вивчення етногенезу та давньої історії слов’ян, висвітлення проблеми витоків укр. народу. Створив київ. школу археологів-славістів; кер. слов’ян. археол. експедиції Ін-ту археології. Дослідив значну кількість поселень черняхів. та праз. культур; брав участь у міжнар. дослідж. слов’ян. городища 7–13 ст. Старгород (Ольденбурґ) у Шлезвіґ-Гольштайні (Німеччина). Від 1990 – кер. археол. експедиції на тер. стародав. Галича. Автор розділів у колект. монографіях «Давня історія України» (К., 2000, т. 3) та «Історія української культури» (К., 2001, т. 1). Від 1956 – чл. виконав. ком-ту та його Президії Міжнар. унії слов’ян. археології. Від 1985 – чл.-кор. Нім. ін-ту археології.

Пр.: Поселення перших століть нашої ери біля села Черепин. К., 1961; Ранньослов’янські пам’ятки на Західному Бузі // Slovenska archeologia. 1968. № 13(2); Археология УССР. К., 1971. Т. 3 (співавт.); Ранні слов’яни між Дністром i Прип’яттю. К., 1972; Проблеми етногенезу слов’ян. К., 1978 (співавт.); Черняхівська культура (за матеріалами Верхнього Дністра та Західного Бугу). К., 1981; Die Frьslawische Sielung Raschkov, Ukraine. Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Archeologie. Meinz, 1986. Bd. 8; Пражская культура Поднестровья (по материалам поселения у с. Рашков). К., 1988; Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. К., 1990 (співавт.); Походження слов’ян. К., 1991 (співавт.); Давні слов’яни. К., 1998; Українці. К., 1999 (співавт.); Походження українського народу. К., 2002 (співавт.).

Літ.: До 75-річчя Володимира Даниловича Барана // Археологія. 2002. № 3.

Л. І. Крушельницька

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Л. І. Крушельницька . Баран Володимир Данилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40355 (дата звернення: 17.05.2021)