Колесник Євгенія Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Колесник Євгенія Олексіївна

КОЛЕ́СНИК Євгенія Олексіївна (13. 01. 1925, Черкаси – 20. 05. 2006, Київ) – бібліотекознавець, бібліограф. Учасниця 2-ї світ. вій­ни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. бібліотеч. ін-т (1951). Відтоді працювала у Центр. наук. б-ці АН УРСР (Київ): 1951–54 – ст. бібліографом відділу каталогізації, 1955–67 – у відділі обслуговування і фондів, 1968–86 – зав. сектору, гол. бібліотекарем. Низку праць присвяч. книжк. фондам б-ки, питанням обслуговування, міжнар. книгообміну. Авторка дослідж. «Бібліотека М. І. Костомарова» // «Український історичний журнал», 1967, № 10; «Сходознавче зібрання іме­ні А. Ю. Кримського» // Там само, 1971, № 8), «Особисті бібліотеки вчених у наукових уста­новах АН УРСР» // «Вісник АН УРСР», 1979, № 9; «Библиотеки доре­во­лю­ционных учебных заведений Киева в фондах ЦНБ АН УССР» // «Киев в фондах ЦНБ АН УССР: Сборник научных тру­дов» (1984), «Книжные коллекции центральной научной библиотеки Академии наук УССР» (1988); уклала покажчик «Олександр Мефодійович Маринич» (2000; усі – Київ). Брала участь у підготовці «Географічної енциклопедії України» (1989, т. 1; 1990, т. 2; 1993, т. 3), енциклопедії «Києво-Могилянська академія в іменах XVII–XVIII ст.» (2001; усі –Київ).

Літ.: Добко Т. В. Колесник (Зозуля) Євгенія Олексіївна // Укр. бібліографи: біограф. відомості, профес. діяльність, бібліографія. К., 2008. Вип. 1.

Т. В. Добко


Покликання на статтю