Колесник Іван Кузьмич — Енциклопедія Сучасної України

Колесник Іван Кузьмич

КОЛЕ́СНИК Іван Кузьмич (04. 10. 1935, с. Бар­­вінкове, нині місто Харків. обл. – 06. 04. 2012, Харків) – фахівець у галузі залізничного транспорту. Д-р тех. н. (1992), проф. (1995). Закін. Харків. ін-т інж. залізнич. транспорту (1961), де й працював (нині Укр. академія залізнич. транспорту): 1993–2011 – проф. каф. експлуатації та ремонту рухомого складу. Наук. дослідження: удосконалення енергет. обладнання локомоти­­вів, теорія локомотив. енергет. установок, теорія передачі потужності локомотивів.

Пр.: Теория и метод расчета на ЭВМ процесса впрыска вязкого сжимаемо­­го топлива в цилиндр // Двигатели внутр. сгорания: Научно-тех. сб. Х., 1968. Вып. 5 (співавт.); Анализ структурных схем тепловозных энергетических уста­­новок // Межвуз. сб. науч. трудов. Го­­мель, 1981; Уточненная математическая модель рабочего процесса тепловозной энергетической установки // Межвуз. сб. науч. статей. Дн., 1990; Электропередачи тепловозов на пе­­ре­­менно-постоянном токе. Москва, 2005 (співавт.); Передачі потужності та елек­­трообладнання локомотивів // Роз­ра­­ху­­нок передачі потужності тепловоза з електр. передачею. Х., 2009 (співавт.).

О. С. Жученко


Покликання на статтю