Барбарич Андрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Барбарич Андрій Іванович

БАРБА́РИЧ Андрій Іванович (14(27). 08. 1903, м. Остер, нині Черніг. обл. – 19. 06. 1979, Київ) – геоботанік, дендролог. Д-р біол. н. (1968). Сталін. премія (1952). Закін. Київ. ІНО (1933). Відтоді працював в Ін-ті ботаніки АН УРСР: м. н. с., ст. н. с., вчений секр., від 1944 – зав. гербарію укр. флори, від 1970 – ст. н. с.-консультант; одночасно від 1935 – дендролог Ботан. саду при Ін-ті ботаніки АН УРСР. Наук. праці з питань систематики, флористики, географії рослин, геоботаніки, дендрології, охорони природи, етноботаніки, історії ботаніки, бібліографії ботан. літ-ри. Досліджував флору Укр. Полісся, Донбасу. Б. – співавт. «Визначника рослин УРСР» (1950), академічного 12-том. видання «Флора УРСР» (1938–65), «Визначника рослин України» (1965), «Определителя растений Башкирской АССР». Для видання «Определитель высших растений Украины» (1987) Б. опрацював понад 50 родин квіткових рослин: Juncaceae, Caprifoliaceae, Cucurbitaceae, Aceraceae, Convolvulaceae, Empetraceae, Solanaceae, Vacciniaceae, Saxifragaceae, Tiliaceae та ін. Зібрав великий гербарій квітк. рослин. Вивчав історію ботан. науки в Україні й подав біогр. відомості, опрацював наук. спадщину, гербарні колекції А. Андржейовського, В. Бессера, В. Липського, П. Роговича, І. Шмальгаузена та ін., історію ботан. наук. центрів та т-в Києва, Одеси, Харкова та ін.

Пр.: Бур'яни УРСР. Заходи боротьби з ними й ілюстрований їх визначник. К., 1937 (співавт.); Декоративні рослини Донбасу // БЖ. 1940. Т. 1, № 3–4; Наші культурні рослини. К., 1952; Флора і рослинність Полісся Української РСР // Нариси про природу і с. госп-во Укр. Полісся. К., 1955; Дикоростучі дубильні рослини України. К. 1961 (співавт.); Жироолійні рослини України. К., 1973 (співавт.).

Літ.: Липшиц.

Л. І. Крицька, М. В. Шевера


Покликання на статтю