Барвінський Віктор Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Барвінський Віктор Олександрович

БАРВІ́НСЬКИЙ Віктор Олександрович (28. 10(09. 11). 1885, с. Базаліївка Вовчан. пов. Харків. губ., нині Чугуїв. р-ну Харків. обл. – бл. 1940, Тайшетлаг, РФ) – історик, архівіст. Закін. Харків. ун-т (1907; викл. Д. Багалій), де і працював. Чл. Харків. істор.-філол. т-ва. У 20-х рр. викладав історію України у Харків. ІНО. Від 1919 – кер. архівно-бібліотеч. секції Всеукр. ком-ту охорони пам'яток мист-ва і старовини. У 1923–26 – дійс. чл. н.-д. каф. історії укр. культури у Харкові, керував її істор. секцією. Водночас від 1926 – чл. академ. Комісії для виучування західнорус. та укр. права ВУАН. Співроб. Укр. ін-ту матеріал. культури (до 1932), досліджував історію та орг-цію Міністер. канцелярії в Лівобереж. Україні. Працював у Центр. архів. упр. УСРР. Від 1929 – зав., ст. н. с. Всеукр. архіву давніх актів у Харкові. У 20–30-х рр. працював у керів. архів. органах України. Вивчав теор. питання архівознавства, історію селянства і козацтва Лівобереж. України. У червні 1937 заарешт. і за сфальсифіков. звинуваченням (участь у антирад. націоналіст. орг-ції) засудж. до 10-ти р. ув'язнення. Порушення законності у справі Б. були настільки очевидними, що справу переглядали ще 1940, але на той час ученого вже не стало. За нез'ясов. обставин загинув у таборі. Реабіліт. 1959.

Пр.: Очерки из истории общественного быта старой Малороссии. К., 1907; Крестьяне в Левобережной Украине в XVII–XVIII веках. // Зап. Харьков. ун-та. Х., 1909. Кн. 1–3; Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка 1729–1730 гг. // Тр. Полтав. ученой архив. комиссии. П., 1912; Дмитрий Петрович Миллер: Биогр. очерк // Вест. Харьков. истор.-филол. об-ва. 1914. Вып. 5; До біографії поручика І. І. Сухинова // Декабристи на Україні. Т. 1–2. К., 1926; Дмитро Іванович Багалій як історик Слобідської України // Ювіл. зб. на пошану акад. Д. І. Багалія. К., 1927; Архівознавство: Підруч. Х., 1932 (співавт.).

Літ.: Гузій І. В. Історія Чернігівщини у науковій спадщині В. О. Барвінського // Черніг. обл. наук. конф. з істор. краєзнавства.Ч. 1. 1985; Бутич І., Коваль О. Барвінський Віктор Олександрович // Укр. архівісти: Біобібліогр. довід. К., 1999. Вип. 1.

І. Л. Бутич


Покликання на статтю