Колесник Микола Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Колесник Микола Олексійович

КОЛЕ́СНИК Микола Олексійович (18. 11. 1953, с. Секретарка Криво­озер. р-ну Одес., нині Микол. обл.) – лікар-нефролог. Д-р мед. н. (1996), проф. (2002). Держ. пре­мія України у галузі н. і т. (2009). Засл. діяч н. і т. України. (2011). Закін. Київ. мед. ін-т (1976). Від­тоді працює в Ін-ті нефрології НАМНУ (Київ): від 2001 – дир. Гол. нефролог МОЗ України (від 1992). Вивчає еволюцію захворювань нирок, розробляє методи їх діагностики та лікування, способи еферент. модуляції. Запропонував класифікацію хвороб сечостатевої системи. Ініціював впровадження в Україні методу перитонеал. діалізу.

Пр.: Инфекции почек и моче­вы­во­дящих путей. Д., 2003; Поражения почек, обусловленные ревматическими заболеваниями. К., 2004; Страницы истории урологии и нефрологии. К., 2007; Основи нефрології. К., 2008; Ана­ліз десятирічної діяльності і перспективи розвитку нефрологічної допомоги населенню України // Укр. журн. нефрології та діа­лізу. 2008. № 1(17); Кар­діоренальний синдром: новий підхід до старої проблеми // Там само. 2009. № 4(24); усі – спів­авт.

Л. І. Немирович


Покликання на статтю