Колесник Олександр Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Колесник Олександр Сергійович

КОЛЕ́СНИК Олександр Сергійович (12. 03. 1975, Чернігів) – мовознавець. Д-р філол. н. (2012). Закін. Черніг. пед. ун-т (1998), де й працює від 2000: в. о. декана філол. ф-ту (2006–07), проф. каф. герман. філології (від 2011). У 1997–2000 учителював. Наук. дос­лідж.: лінгво- та міфосеміотика, когнітивні студії, лінгвокультурологія, лінгвіст. універсо­логія. Автор розділу в кн. «Линг­воконцептология: актуальные направления» (Лг., 2013).

Пр.: Міфологічний простір крізь приз­му мови та культури. Чг., 2011; Давні германці та їхні мови: Лінгвокультурол. довід. Чг., 2013; Номінації стихій у дзер­­калі міфологічного простору // Пробл. семантики, прагматики та когнітив. лінг­­вістики: Зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 22.

Н. М. Фещенко


Покликання на статтю