Колима-Славутич — Енциклопедія Сучасної України

Колима-Славутич

«КОЛИМА́-СЛАВУ́ТИЧ» Регіональна українська національно-культурна автономія Магаданської області РФ – форма націона­льної самоорганізації українців. Створ. 1999 у м. Магадан на ос­нові Укр. земляцтва «Славутич-Колима», що діяло з поч. 1992. Чл. автономії здійснюють просвітн. роботу, регулярно проводять літ. і муз. вечори, виставки укр. де­кор.-ужитк. мист-ва, лекції, уро­чисті заходи, театралізов. дійства, присвяч. визнач. політ., громад. і культур. діячам, знамен. подіям історії України. Традиц. стало вша­­нування Т. Шевченка, відзна­чення днів слов'ян. культури й пи­семності, Різдвяних, Великод., нац. свят. При автономії організов. хор укр. пісні, у Магадан. обл. б-ці відкрито відділ укр. літ-ри. Магадан. серед. школі № 2 при­своєно ім'я Т. Шевченка. В ній створ. музей поета, а також від­кри­то мемор. дошку та встанов­лено перше на тер. Сибіру і Дале­кого Сх. погруддя Т. Шевченка. З ініціативи автономії розроблено проекти пам'ят. знака на цвинтарі Магадана й мемор. стели та музею під відкритим небом на тер. колиш. концентрац. табору «Дніпровський» для увічнення пам'яті українців – жертв тоталі­тар. режиму. Від 2002 виходить г. «Гомін Колими». Серед актив. учасників – К. Кузьомко, Н. Ново­хатько, Р. Шестопалка. Голова – Б. Пиріг.

В. А. Чорномаз


Покликання на статтю