Білогрудівська культура — Енциклопедія Сучасної України

Білогрудівська культура

БІЛОГРУ́ДІВСЬКА КУЛЬТУ́РА – археологічна культура доби пізньої бронзи в Лісостеповій Правобережній Україні. Виявлена Б. Безвенглінським та П. Курінним. Названа за місцем розкопок зольників у Білогрудів. лісі поблизу с. Піківець на Уманщині у 1918–26. Охоплює території сучас. Київ., Черкас., Вінн., Житомир. обл. Виділяються пд. та пн. локал. варіанти. Поселення не мали укріплень. Житла – напівземлянки підпрямокут. форми – досліджені на поселеннях Велика Андрусівка, Вовківка, Обухів – Підгородище, Малополовецьке, Підгірці, Собківка, Суботів. Особливістю пд. варіанта Б. к. є велика кількість зольників (Адамівка, Велика Андрусівка, Войнівка, Заячківка, Кочержинці, Попудня, Собківка, Ятранівка). Поховання – підкурганні (Гордіївка, Леськи, Макіївка, Печора, Чоботарка) та безкурганні (Білий Камінь, Велика Снітинка, Мошурів, Обухів) – здійснені переважно за обрядом тілопокладення. Небіжчики лежали в неглибоких ямах зібгано на боці головою переважно на захід. Зафіксоване ритуал. розчленування покійників (Велика Снітинка), у пн. районах – урнові кремації (Мотовилівка, Троянів). Характерні керам. форми: тюльпаноподібні посудини з поодиноким валиком, відкриті миски, черпаки, келихи. Металеві вироби представлені знаряддями праці (ножі, голки, шила), зброєю (вістря списів та стріл, кельти, кинджали), прикрасами (шпильки, браслети, кільця, спіральні підвіски, бляхи) з бронзи; відомі вироби із золота, срібла (Гордіївка) та заліза (Гордіївка, Підгородище). З кістки виготовляли лощила, шила; з глини – пряслиця, зооморфні статуетки, ритуал. «хлібці»; з бурштину – намистини; з каменю – розтиральники, сокири-молоти. Характер. є невеликі кременеві серпи. Основа госп-ва – землеробство та скотарство. Б. к. сформувалася в лісостеповому Побужжі (Гордіївка, Печора, Чоботарка) на основі трансформації місцевих проявів тшинецької культури під впливом пд. груп курганної культури Карпато-Дунай. регіону; не пізніше 12 ст. до н. е. поширилася на Середнє Подніпров'я (білогрудів. горизонт києво-черкаської групи тшинец. культур. кола). У Побужжі виділено 4 горизонти Б. к. У 10–9 ст. до н. е. Б. к. трансформувалася у чорноліську культуру передскіф. часу.

Літ.: Курінний П. Дослідження Білогрудівського могильника // Коротке звідомлення Всеукр. археол. ком-ту за археол. досліди року 1925. К., 1926; Його ж. Розкопи Білогрудівських металоподібних горбів // Коротке звідомлення Всеукр. археол. ком-ту за археол. досліди року 1926. К., 1927; Тереножкин А. И. Предскифский период на Днепровском Правобережье. К., 1961; S. S. Berezanskaja, V. I. Kločko. Das Graberfeld von Hordeevka. München, 1998.

С. Д. Лисенко


Покликання на статтю