Колінько Олена Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Колінько Олена Петрівна

КОЛІ́НЬКО Олена Петрівна (02. 01. 1956, с. Осипенко Осипенків., нині Бер­­дян. р-ну Запоріз. обл.) – літера­­турознавець. Д-р філол. н. (2013). Закін. Запоріз. пед. ін-т (1977). Від 1986 – викл. Бердян. пед. ун-ту. Основні напрями наук. досліджень: укр. і рос. літ-ри 19–20 ст., компаративістика, мала проза, модерніст. новела, сучасна дит. літ-ра. Авторка ст. «Педагогічні ідеї С. Коваліва та їх художня трансформація у малій прозі письменника» («Наука і сучасність», К., 1998), «“Ми не лукавили з тобою…”: художні особ­­ливості малої прози В. Сіренка» («Борисфен», 2009, № 6), «Місто як символ світоустрою в новелістиці В. Підмогильного, А. Чехова, І. Буніна і О. Купріна» («Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. Лінгвістика і лі­­тературознавство», Бердянськ, 2010, вип. 23, ч. 2), «На літературних перехрестях: новелістика М. Яцкова і С. Городецького» («Зарубіжна література», 2012, № 11) та ін.; підручника «Українська література (від давніх часів до сучасності)»; монографій «Стефан Ковалів. Мала проза крізь призму часу» (обидві – Київ, 2002), «“Цілий світ у краплі води…”: компаративний дискурс української і російської но­­вели кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (Бердянськ, 2012); передмови «З людьми і про людей» до кн. «Хрести дерев’яні» В. Сірен­­ка (Дн., 2003).

Н. П. Анісімова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. П. Анісімова . Колінько Олена Петрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4082 (дата звернення: 16.09.2021)