Колісник Віктор Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Колісник Віктор Павлович

КОЛІСНИ́К Віктор Павлович (19. 07. 1960, с. Підвисоке Борів. р-ну Харків. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2003), проф. (2005), чл.-кор. НАПрНУ (2010). Закін. Харків. юрид. ін-т (1985), де відтоді (з перервою) і працює (нині Нац. ун-т «Юрид. академія України»): від 2004 – проф. каф. конституц. права України; 2001–04 – нач. Упр. планування і координації пра­­вових дослідж. в Україні АПрНУ. У січні 2016 Президентом України признач. суддею Конституц. Суду України. Присягу склав 27 січня 2016. Вивчає теор. проблеми конс­­титуц. права України; конституц. реформування; конституц. заса­­ди орг-ції та функціонування ор­­ганів держ. влади; конституц.-правове регулювання міжнац. від­­носин; конституц.-правовий статус нац. меншин.

Пр.: Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конс­­титуційно-правові аспекти. 2003; Конс­­титуційно-правові засади становлення української державності. 2003 (спів­авт.); Правова культура в умовах становлен­ня громадянського суспільства. 2007 (співавт); Правова система України: істо­­рія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 2. 2008 (спів­авт.); Конституційно-правові засади вза­ємовідносин органів державної влади в контексті європейської інтеграції. 2010 (спів­авт.); усі – Харків.

Ф. В. Веніславський


Покликання на статтю