Колісник Надія Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Колісник Надія Василівна

КОЛІ́СНИК Надія Василівна (14. 09. 1935, с. Снагость Курської обл., РФ) – біохімік. Д-р біол. н. (1981), проф. (1988). Закін. Хабаров. мед. ін-т (РФ, 1960), де й працювала 1963–66. У 1966–74 – у Запоріз. мед. ін-ті; від 1974 – у ВНДІ вет. ен­то­­мології та арахнології (м. Тюмень, РФ): 1981–82 – зав. лаб. біохімії; 1982–86 – зав. каф. біо­хімії та гігієни Дніпроп. ін-ту фіз. культури і спорту; 1986–2003 – зав. каф. клін. лаборатор. діагно­­стики Запоріз. ін-ту удосконален­­ня лікарів; від 2003 – у Запоріз. ун-ті: від 2005 – зав. каф. імуно­­логії та біохімії. Наук. дослідження: кінетика і ферментатив. каталіз, хронобіол. аспекти функціон. си­­с­­теми в оцінці стану показників імун. статусу людини за умов но­­рми та патології.

Пр.: О кинетике ферментативного превращения фибриногена в фибрин // Докл. АН СССР. 1964. Т. 158, № 2; Суточ­­ный ритм активности лимитирующих ферментов пентозофосфатного пути в печени крыс // Вопр. мед. химии. 1978. № 3; Характеристика нормальных показателей иммунной системы у населения промышленного региона степной зоны Украины // Иммунология. 1990. № 6; Біологія нейтрофілів, сучасний погляд. Огляд // Вісн. Запоріз. ун-ту. Сер. Біол. науки. 2009. № 1; Сезонні зміни активності фосфатаз лейкоцитів крові осіб, що мешкають в умовах тривалого техногенного навантаження // Пит. біоіндикації та екології. З., 2009. Вип. 14, № 1 (усі – спів­авт.).

В. О. Лях

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. О. Лях . Колісник Надія Василівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4090 (дата звернення: 26.09.2021)