Біляшівський Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Біляшівський Микола Миколайович

БІЛЯШІ́ВСЬКИЙ Микола Миколайович 29. 03(11. 04). 1914, Київ – 25. 05. 1980, там само) – фахівець з гідротехніки, гідравліки. Син Миколи, батько Бориса Біляшівських. Д-р тех. н. (1959), проф. (1966). Учасник 2-ї світ. війни, мав бойові нагороди. Закін. вечір. гідротех. ф-т Київ. гідромеліорат. ін-ту (1937). У 1930–32 працював на проектуванні торфорозробок як робітник-гідротехнік, 1932–34 – на проектуванні та буд-ві риб. ставів, 1935 – на сан.-меліорат. та військ.-топогр. роботах, брав участь у буд-ві каналу «Москва – Волга» (1936). До вересня 1943 працював інж. в Ін-ті гідрології в Києві. У січні–лютому 1944 – гол. інж.-гідротехнік Київ. обл. риб. тресту; лютому–квітні 1944 перебував у спецтаборі НКВС, після чого був відправлений у діючу армію. Під час взяття Кьоніґсберґа (нині Калінінград, РФ) був поранений, демобіліз. 1946. У 1946–80 працював в Ін-ті гідромеханіки АН УРСР: від м. н. с. до зав. відділу фільтрації (від 1961) та зав. сектору. Серед розробок Б.: поліпшений тип водоскид. гребель із кам'яного накиду, теорії сполучення б'єфів гасників збиткової енергії та кріплення дна за всіма типами водоскид. споруд; теорія неліній. пульсаційної фільтрації у великошпар. матеріалах та умови стійкості зворот. фільтрів; стаціонарна та нестаціонарна фільтрації на великих площах і застосування зворот. фільтрів із мінер. волокнистих матеріалів.

Пр.: Сопряжение бьефов за водосливными плотинами с носком. 1953; Улучшенные типы водосливных плотин из каменной наброски. 1953; Опыт строительства и эксплуатации улучшенного типа водосливных плотин из каменной наброски. 1957; Розрахунок нижнього б'єфу за низьконапірними водоскидними спорудами, обладнаними зливними полами. 1959; Розрахунок спряження б'єфів і кріплень дна за водозливними греблями. 1961 (співавт.); Розрахунок кріплення дна за низьконапірними щитовими водоскидами. 1962 (співавт.); Расчеты нижнего бьефа за водосбросными сооружениями на нескальных основаниях. 1973 (співавт.); Гидравлический расчет русловых плотин, оборудованных крышевидными затворами. 1977 (усі – Київ).

Літ.: Николай Николаевич Беляшевский: Некролог // ГС. 1980. № 9.

Б. Б. Біляшівський


Покликання на статтю