Біогенез — Енциклопедія Сучасної України

Біогенез

БІОГЕНЕ́З (від біо... і грец. γένεσıς - походження) – 1) утворення молекул органічних речовин, а також надмолекулярних ультраструктурних компонентів клітин у живих організмах; 2) емпіричне узагальнення, згідно з яким усе живе походить від живого: будь-яка клітина виникає з клітини. Цьому узагальненню до серед. 19 ст. протистояли уявлення про можливість самозародження організмів. Дослідження франц. вченого Л. Пастера, проведені на мікроорганізмах, переконливо довели безпідставність твердження про можливість самозародження живих істот; 3) одна з гіпотез про походження життя на Землі, згідно з якою будь-які форми життя можуть виникати лише від живого. За цією гіпотезою, поява на нашій планеті форм життя пояснюється потраплянням із Всесвіту зародків життя, наприклад, спор бактерій з інших планет. Гіпотеза ґрунтується на уявленні про вічність життя, що суперечить усталеним поглядам на утворення Всесвіту. Протилежна за змістом гіпотеза про походження життя на Землі шляхом поступової еволюції, яка розпочиналася з речовин неживої матерії, дістала назву «абіогенез».

Літ.: Биогенез природных соединений / Пер. с англ. Москва, 1965.

Д. М. Гродзинський


Покликання на статтю