Бакай Олександр Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Бакай Олександр Степанович

БАКА́Й Олександр Степанович (16. 09. 1938, Харків) – фізик-теоретик. Брат Станіслава, син Степана Бакаїв. Д-р фіз.-мат. н. (1972), проф. (1987), акад. НАНУ (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (1992). Премія ім. О. Лейпунського НАНУ (2007). Закін. Харків. ун-т (1961). Відтоді працює у Нац. наук. центрі «Харків. фіз.-тех. ін-т»: м. н. с., ст. н. с., від 1976 – зав. лаб. теор. фізики, від 1981 – зав. відділу теор. фізики, одночасно проф. Харків. (1977–99) та Бєлгород. (1994–98) ун-тів. Зробив вагомий внесок у створення сучас. уявлень про аморф. стан твердих тіл та переохолоджених рідин. Сформулював полікластерну модель аморфних твердих тіл та дослідив фіз. властивості полікластерів. Побудував структурно-фазові діаграми бінар. сплавів, що перебувають в умовах реактор. опромінювання. Розвинув теорію неліній. багатохвильових явищ у таких суцільних середовищах, як плазма, іоносферна плазма, тверде тіло; побудував теорію помірков. турбулентності в плазмі. Встановив зв'язок адіабатич. інваріантів з інваріантами Пуанкаре–Картана, довів, що ентропія стохаст. динам. системи є адіабатич. інваріантом. Автор публікацій з історії фізики.

Пр.: Вопросы теории нелинейных колебаний и их применение в физике. Х., 1971; Адиабатические инварианты. К., 1981 (співавт.); Поликластерные аморфные тела. Москва, 1987; Многоликая турбулентность. Москва, 1989 (співавт.); О термодинамике переохлажденных жидкостей и стекол // ФНТ. 1998. Т. 24; On correlated heterogeneities of glass-forming liguids // Там само. 2002. Т. 28.

В. Г. Бар'яхтар


Покликання на статтю