Коліушко Георгій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Коліушко Георгій Михайлович

КОЛІУ́ШКО Георгій Михайлович (01. 06. 1940, Вінниця) – фахівець у галузі техніки високих напруг. Канд. тех. н. (1982). Премія РМ СРСР (1988). Держ. премія України в галузі н. і т. (2004). Закін. Харків. політех. ін-т (1963), де відтоді й працює в НДПКІ «Блискав­ка»: від 1998 – заст. дир. з наук. роботи. Під кер-вом і за безпосеред. участі К. розроб­лено та впроваджено у вироб-во середньогабарит. імітатор електромагніт. імпульсів ІЕМІ-5М (1990), низку потуж. випробувал. високовольт. комплексів. Роз­роб­ляє методи діагностики ста­ну за­землювал. пристроїв енер­го­об'єктів України. Співавтор метод. посібника «Загальні методи та засоби діагностування, випробування та вимірювання електрообладнання, виведеного з роботи» (К., 2011).

З. А. Вороніна


Покликання на статтю