Коліушко Ігор Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Коліушко Ігор Борисович

КОЛІУ́ШКО Ігор Борисович (18. 06. 1965, м. Лохвиця Полтав. обл.) – політичний діяч. Нар. депутат Украї­ни (1994–98, 1998–2002). Закін. фіз. (1989) та юрид. (2000) ф-ти Львів. ун-ту. Учасник підготовки та проведення установ. конф. НРУ в Львові (1989). У 1990–94 працював референтом-консуль­тантом нар. депутатів України, радником з політ. питань Віце-прем'єр-міністра України, експертом Фонду підтримки реформ. Засн. і голова правління (від 1996) Центру полiтико-пра­вових реформ (Київ); водночас від 2000 викладає на каф. держ.-правових наук Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія»; 2005–06 – радник Президента України–кер. Гол. служби політики інституц. розвитку Секретаріату Пре­­зидента України. У ВР України 2 – і 3-го скликань – секр., голова підком-ту з адм. реформи, 1-й заст. голови Ком-ту з питань правової політики, чл. громад. об'єдн. «Нова хвиля».

Пр.: Розвиток адміністративного пра­­ва як умова успішної реалізації адміністративної реформи // Правова держава: Щоріч. наук. пр. К., 2001. Вип. 12; Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. К., 2002; Законодавче забезпечення повноважень, організації та діяльності органів виконавчої влади // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». 2003. Т. 22, ч. 2; Пріоритети судової реформи на сучасному етапі // ПрУ. 2010. № 5.

Ю. С. Левченко


Покликання на статтю