Коліщук Василь Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Коліщук Василь Григорович

КОЛІЩУ́К Василь Григорович (01. 02. 1927, с. Ситне, нині Радивилів. р-ну Рівнен. обл.) – дендролог. Д-р біол. н. (1972), проф. (1981). Закін. Львів. с.-г. ін-т (1951). Працював в Ін-ті агробіо­логії АН УРСР (1951–54); вченим секр., ст. н. с. Наук.-природознав. музею АН УРСР (1954–64; обидва – Львів); в Ін-ті ботаніки АН УРСР (Київ, 1965–70) та Львів. відділ. цього Ін-ту (1970–77); проф. каф. дендрології Укр. лісотех. ун-ту (Львів, 1977–99). Від 1999 – на пенсії. Осн. напрям наук. дослідж. – біол. продуктивність фітоценозів ліс. і чагарник. біогеоценозів. Запропо­нував низку методик вивчення приросту дерев. рослин і його залежності від екол. чинників, визначення віку дерев. Обґрунтував можливі шляхи морфол. еволюції від дерев до трав через сланкі форми рослин. Склав ряди динаміки приросту деревини (дендрошкали) за останні 1200 р. для сосни і дуба рівнин. регіонів України.

Пр.: Динамика прироста горной сос­ны (Pinus mughus Scop) в связи с сол­­нечной активностью // Докл. АН СССР. 1966. Т. 167, № 3; Ріст видів сосни і зміни клімату в Українських Карпатах // УБОЖ. 1967. Т. 24, № 2 (спів­авт.); О продуктивности древесных ценозов в крайних климатических условиях на примере криволесья горной сосны в Карпатах // Лесоведение. 1968. № 4; Дендрохронологія сосни і дуба останнього тисячоліття на території України // Наук. вісн. Укр. лісотех. ун-ту. Л., 2003. Вип. 13(1); Ботаніка. Систематика рослин. Л., 2009 (спів­авт.).

В. П. Рябчук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. П. Рябчук . Коліщук Василь Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4109 (дата звернення: 28.09.2021)