Колкунов Володимир Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Колкунов Володимир Володимирович

КОЛКУНО́В Володимир Володимирович (19(31). 03. 1866, С.-Пе­тербург – 02. 02. 1937, м. Краснодар, РФ) – вчений-агроном, селекціонер. Д-р с.-г. н. (без захисту дис.). Навч. у Харків. ун-ті (від 1886), на юрид. ф-ті Ун-ту св. Володимира в Києві (до 1893), закін. юрид. ф-т Новорос. ун-ту в Одесі (1898), Київ. політех. ін-т (1904). В остан­ньому був залиш. на каф. фізіології рослин для підготовки до професор. звання. 1909 у Новорос. ун-ті захистив дис. «К вопросу о выработке засухо­устой­чивых рас культурных растений» на ступ. магістра агрономії, за яку отримав 1-у премію з селекції Рос. т-ва акліматизації тварин і рослин. 1909 – проф. каф. спец. землеробства Новоолександрій. ін-ту с. госп-ва і лісівництва у Польщі; 1910–15 – проф. каф. агрономії Ун-ту св. Володимира; водночас від 1912 – на с.-г. відділ. Київ. політех. ін-ту (згодом с.-г. ін-т): проф. каф. заг. землеробства, 1915–20 – декан с.-г. відділ., від 1920 – проф. каф. селекції; 1922–24 – проф. каф. землеробства Київ. вет.-зоотех. ін-ту, від 1927 – Київ. кооп. ін-ту. Від 1930 – дир. з наук. частини Все­союз. ін-ту махорк. пром-сті; від 1934 – проф. Кубан. с.-г. ін-ту (обидва – Краснодар). Сприяв орг-ції селекц. станцій і каф. се­лекції в Україні та РФ. Вивчав проблеми селекції посухостійких форм культур. рослин, вплив анатом. будови рослин на рівень ксерофільності. Автор сорту ку­курудзи.

Пр.: К вопросу о выработке вынос­ливых к засухе рас культурных растений. Сообщение 1. Величина клетки как принцип рационального растениеводства // Хоз-во. 1906. № 1; К вопросу о соотношении анатомических коэффи­циентов и физиологических свойств растений // Журн. опыт. агрономии. 1913. Т. 14; Про обробку землі під озимий та яровий хліб у посушливих місцевос­тях. К., 1924; K вопросу о зимостойкости озимей // Тр. Науч. ин-та селекции. К., 1927. Т. 2; До питання про взаємини фізіології та селекції // Селекц. вісн. 1930. № 6; О способе восприятия гипса клевером // Химизация социалист. земле­делия. 1934. № 4–5.

Літ.: Орловський М. Професор В. В. Ко­­л­­кунов: Біогр. нарис // Зап. Київ. с.-г. ін-ту. 1929. Т. 4; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVIII – начало ХХ вв. Биологические и ме­дико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Липшиц.

В. П. Ґудзь


Покликання на статтю