Коллі Андрій Робертович — Енциклопедія Сучасної України

Коллі Андрій Робертович

КО́ЛЛІ Андрій Робертович (19. 09(01. 10). 1874, Москва – 11(24). 02. 1918, м. Ростов-на-Дону, Росія) – фізик. Д-р фізики (Моск. ун-т, 1909). Закін. Моск. ун-т (1897), де й працював відтоді на каф. фізики та фіз. географії. Водночас 1901–04 викладав фізику у торг. класах при Т-ві розповсюдження комерц. освіти, читав лекції у школах Мо­с­к­ви. 1904–06 – у лаб. В.-Г. Нер­нста при Ґеттінґен. (Німеччина) та П. Друде при Берлін. ун-тах. 1906–09 – у Новорос. ун-ті (Оде­са): позаштат. лаборант фіз. лаб., від 1907 – приват-доц.; 1909–15 – ординар. проф. каф. фізики Вар­шав. ун-ту; від 1915 – в евакуації у Ростові-на-Дону: проф. Донсь­кого ун-ту. Чл. Новорос. т-ва при­родознавців (1907). Досліджував явища дисперсії та заломлення електромагніт. хвиль у рідинах. Встановив, що в області довгих електромагніт. хвиль рідини мають складні спектри, за своєю природою однакові зі смугами у світловому спектрі; довів, що речовини однакової молекуляр. атом. групи мають тотожні смуги поглинання в електр. спектрі. Убитий більшовиками.

Пр.: О расположениях метода волн в проволоках для целей исследования дисперсии в электрическом спектре жидкостей и об измерении электри­ческого показателя преломления жид­ко­стей // Журн. Рос. физ.-хим. об-ва. 1906. Т. 38, вып. 8; Исследование дисперсии в электрическом спектре жидкостей // Зап. Император. Новорос. ун-та. О., 1908. Т. 111; Исследование диспер­сии в электрическом спектре бензола, толуола и ацетона. С.-Пе­тербург, 1908.

Літ.: Лазарев П. П. А. Р. Колли: Некролог // УФН. 1918. Т. 1; Памяти Андрея Робертовича Колли. Ростов-на-Дону, 1919; Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

І. Е. Рікун


Покликання на статтю