Колмаков Віктор Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Колмаков Віктор Павлович

КОЛМАКО́В Віктор Павлович (16(29). 09. 1913, с. Велика Іня, нині Краснояр. краю, РФ – 20. 03. 1973, Одеса) – правознавець. Д-р юрид. н. (1962), проф. (1961). Навч. у Ленінгр. (нині С.-Пе­­тер­бург, 1931–35), закін. Свердлов. (нині м. Єкатеринбург, РФ, 1936) юрид. ін-т. Від 1935 перебував на слідчо-прокурор. роботі; 1941–45 – у органах військ. прокуратури; від 1945 – у Харків. НДІ судових експертиз: 1946–67 – дир.; водночас від 1946 – у Харків. юрид. ін-ті: 1952–57 – зав. каф. криміналістики; 1967–73 – зав. каф. криміналістики, кримінал. права і процесу та декан юрид. ф-ту Одес. ун-ту. Наук. дослідження: криміналіст. методика розслідування убивств, профілактика злочинів, тактика слід­­чого огляду, ідентифікац. дії слід­­чого.

Пр.: О методах идентификации рас­­члененного трупа. Х., 1947; Рассле­до­ва­ние убийств. Х., 1958; След­ствен­ный осмотр. Москва, 1969; Основы так­­тики идентификационных следственных действий. О., 1970; Радянська криміна­­лістика. Криміналістична техніка і слід­ча тактика: Підруч. К., 1973 (співавт.).

Літ.: Виктор Павлович Колмаков. 1913–1973: Библиография. О., 1975; Іщенко А. В., Марчук Р. П. В. П. Кол­­ма­­ков – один із фундаторів криміналістики в Україні // Актуал. пробл. держа­ви і права. 2003. Вип. 20; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

І. В. Постіка


Покликання на статтю