Колобков Павло Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Колобков Павло Сергійович

КОЛОБКО́В Павло Сергійович (23. 07(05. 08). 1912, м. Казань, нині Татарстан, РФ – 21. 11. 2007, Харків) – фахівець у галузі теплоенер­­гетики. Батько С. Колобкова. Д-р тех. н. (1956), проф. (1956). Засл. діяч н. і т. УРСР (1982). Закін. Куйбишев. індустр. ін-т (ни-­ні Самара, РФ; 1936). Працював у харків. проект. ін-тах «Оргене­­ргобуд» (1937–38) і «Гіпроважмаш» (1938–45); від 1945 – у Хар­­ків. тех. ун-ті буд-ва та арх-ри: 1949–89 – зав. каф. теплогазопостачання, вентиляції та ви­­ко­­ристання теплових вторин. енер­­горесурсів, 1989–99 – проф. цієї каф. Досліджував проблеми теплофікації, пром. тепло­­енер­­ге­­ти­­ки використання вторин. тепла.

Пр.: Теплоэнергетика кузнечно-прес­­совых цехов. Х., 1959; Использование пара испарительного охлаждения металлургических печей. К., 1961; Использование вторичных энерго­­ресур­­сов черной металлургии. К., 1979 (спів­авт.); Повышение экономичности теплоэнергетики черной металлургии. Х., 1981 (спів­авт.); Использование теп­­ловых вторичных энергоресурсов в теплоснабжении: Учеб. пособ. Х., 1991.

О. Ф. Редько, В. С. Андоньєв


Покликання на статтю