Кохан Тимофій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кохан Тимофій Григорович

КО́ХАН Тимофій Григорович (30. 06. 1965, Київ) – культурно-громад­ський діяч. Син Г. Кохана та Л. Левчук, онук Т. Левчука, чоловік О. Оніщенко. Канд. мистецтвознавства (2002), доц. (2006). Засл. діяч мист-в України (2008). Закін. режисер. ф-т Київ. ін-ту театр. мист-ва (1989; викл. Ю. Лисенко). Відтоді працював до 1993 реж. Київ. кіностудії худож. фільмів ім. О. Довженка; у Київ. міській держадміністрації: 1993–2000 – зав. сек­тору зовн.-культур. зв'язків Гол. упр. культури, 2000–01 – нач. упр. міжнар. співроб-ва Гол. упр. зовн.-екон. зв'язків та інвестування; у Мін-ві культури України: 2001–03 – нач. упр. міжнар. співроб-ва та протоколу, 2003–05 і 2006–12 – заст., 2013–14 – 1-й заст. Міністра; водночас від 2003 – у Нац. академії керів. кадрів куль­тури і мист-в (обидва – Київ): від 2007 – проф. каф. соціокуль­тур. діяльності та зовн.-культур. зв'язків. Займається питаннями мист-ва, мист. освіти, кінемато­графа, релігії і міжнац. відносин.

Пр.: Рімейк у структурі кінематогра­фа: до постановки проблеми // Арка­дія. 2006. № 2(12); Діалог як шлях до інтеграції: досвід кіномистецтва // Актуал. пробл. історії, теорії та практики худож. культури: Зб. наук. пр. К., 2007. Вип. 18; Кінознавчі студії Любо­­мира Госейка: культуролог. аналіз // Там само. 2010. Вип. 24; «Читець»: від Берн­харда Шлінка до Стівена Делдрі // Пробл. взаємодії мист-ва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. ст. Х., 2012. Вип. 36.

Н. В. Владимирова


Покликання на статтю