Колоденко Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Колоденко Володимир Олександрович

КОЛОДЕ́НКО Володимир Олександрович (02. 11. 1948, с. Майське Костянтинів. р-ну Сталін., нині Донец. обл.) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1993), проф. (1997). За­­кін. Харків. мед. ін-т (1976). Пра­цював на Чорномор. басейн. СЕС (Одеса). Від 1987 – в Одес. мед. ун-ті: 1994–98 – зав. каф. соц. медицини та орг-ції охоро­ни здоров'я, 1998–2000 – заг. гі­­гієни, соц. медицини та орг-ції охорони здоров'я, 2000–04 – заг. гігієни, водночас 1996–2000 – проректор з лікув. роботи; від 2004 – гол. лікар санаторію-про­філакторію «Біла акація» (Одеса). Наук. дослідж. з гігієни мор. водокористування.

Пр.: Гигиенические основы охраны морской среды при дноуглубительных работах. Кишинев, 1991; Экологичес­кая оценка морских вод. О., 1998; До питань впливу радону на стан здоров'я населення, що проживає в умовах фор­мування біогеохімічних аномалій // До­­сягнення біології та медицини. 2003. № 1; Медико-географічне відображен­ня умов водопостачання населення Одесь­кої області на прикладі вивчення со­­льового складу питних вод // Одес. мед. журн. 2003. № 1 (усі – співавт.).

К. К. Васильєв


Покликання на статтю