Колодзєйчик Даріуш — Енциклопедія Сучасної України

Колодзєйчик Даріуш

КОЛОДЗЄ́ЙЧИК Даріуш (Kołodziejczyk Dariusz; 25. 05. 1962, Варшава) – польський історик-орієнталіст. Д-р габіліт. (2001). Закін. Варшав. ун-т (1986), де й працює від 1988: проф. Істор. ін-ту (від 2003); водночас від 2006 – н. с. Ін-ту історії Польс. АН. 1990 захистив доктор. дис. про турец. панування на Поділлі («Ejalet Kami­­e­­niecki 1672–1699. Studium z dzie­­jów panowania tureckiego na Podolu», видану під назвою «Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamie­­niecki 1672–1699», Warszawa, 1994), 2001 – габілітац. працю з історії польс.-турец. дипломат. відносин у 15–18 ст. Неодноразово стажувався і викладав у багатьох наук. установах – Кембридж. (Велика Британія, 1990) й Прінстон. ун-тах (США, 1991), Укр. дослідниц. ін-ті Гарвард. ун-ту (США, 1991–92), Мюнхен. ун-ті (Німеччина, 1994–95), Ун-ті Болоньї (Італія, 2000), Амер. ін-ті дослідж. Йемену (Йемен, 2006) та ін. Автор праць з історії політ., госп., культур. розвит­­ку Осман. імперії та Крим. ханства, міжетніч. і міжреліг. взаємин у Сх. Європі. Серед дослідниц. проблем важливе місце посідає укр. тематика, зокрема історія турец. панування на Поділлі, відносини укр. козацтва з Туреччиною і Крим. ханством у 17 ст. Запровадив у наук. обіг раніше невідомі турец. документи (перепис 1680–81), що доповнюють знання про розвиток укр. земель у складі Осман. імперії.

Пр.: Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th century). An Annotated Edition of'Ahdnames and Other Documents. Leiden, 2000; Turcja // Historia Państw Świata w XX wieku. Warszawa, 2000; The Ottoman Sur­­vey Register of Podolia (ca. 1681): Defter-i Mufassal-i Eyalet-i Kamanice. Т. 1–2. Cam­­bridge, 2000; Крымское ханство как фактор стабилизации на геополитической карте Восточной Европы // Украи­­на и соседние государства в XVII в. С.-Пе­тербург, 2004.

Л. О. Зашкільняк


Покликання на статтю