Колодій Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Колодій Анатолій Миколайович

КОЛОДІ́Й Анатолій Миколайович (01. 06. 1961, м. Дрокія, Молдова) – пра­­вознавець. Д-р юрид. н. (1999), проф. (2002), чл.-кор. НАПрНУ (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Київ. ВШ МВС СРСР (1988), де й працює від 1991 (ни­­ні Нац. академія внутр. справ): нач. каф. конституц. та міжнар. права (від 1998). Наук. дослідження: права, свободи та обов'язки лю­­дини і громадянина; принципи права; конституц. статус органів держави та місц. самоврядування; держ. буд-во; основи демократії, принципи права, пра­­вове регулювання, законотворча діяльність, теорія правової системи.

Пр.: Теорія держави і права: Навч. посіб. К., 1995 (спів­авт.); Основи конституційного права України. К., 1997 (спів­авт.); Принципи права України. К., 1998; Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. К., 2000 (спів­авт.); Правознавство: Підруч. К., 2007 (спів­авт.); Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Укра­­їні: Підруч. К., 2008 (спів­авт.); Принципи права: Генеза, поняття, класифікація, місце і роль у правовій системі України // Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 1. Х., 2008.

А. Ю. Олійник


Покликання на статтю