Коломийський вісник — Енциклопедія Сучасної України

Коломийський вісник

«КОЛОМИ́ЙСЬКИЙ ВІ́СНИК» Виходив неперіодично 1990–2010 у м. Коломия Івано-Фр. обл., до 1997 – г. «Вісник Коломиї». Видавець – міськрада. Ма­­теріали друкував укр. мовою. На­­клад 1990 складав бл. 29 тис., 1995 – 5 тис., 2009 – 3 тис. прим. Сприяв демократизації сусп-ва, висвітлював «білі плями» рад. історії, соц.-політ. події р-ну. Руб­­рики: «На погляд селянина», «Три­­вожні будні», «Утрачені ілюзії», «Слово має депутат», «Кут зору», «Нашого цвіту по всьому світу»; темат. сторінки: «“Газета в газе­­ті” – “На варті правопорядку”», «Ратуша». Додатки: «Всевідо» (ін­­форм.-рекламна частина, 1992–2010) та «КОМАР» (Коломий. об'єдн. межипартій. асоц. реготунів; ви­­йшло 5 номерів 1992–93). Гол. ред. – В. Дем'янів (1994–2010).

Л. В. Бабій

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. В. Бабій . Коломийський вісник // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4158 (дата звернення: 23.10.2021)