Коломійський завод комплектних розподільчих пристроїв — Енциклопедія Сучасної України

Коломійський завод комплектних розподільчих пристроїв

КОЛОМИ́ЙСЬКИЙ ЗАВО́Д КОМПЛЕ́КТНИХ РОЗПОДІ́ЛЬЧИХ ПРИ́СТРОЇВ – підприємство електротехнічної промисловості. Засн. 1967 у м. Коломия Івано-Фр. обл. як цех високовольт. апаратури Хмельн. з-ду трансформатор. підстанцій на базі електроапарат. з-ду, де спочатку виготовляли комплектні розподільчі при­­строї типу КРУН, а пізніше збірні камери односторон. обслуго­­вування КСО-366 та роз'єд­­ну­­вачі. 1974 цех реорганізовано в електротех. з-д. 1976 розпочато буд-во нового з-ду, після завершення якого 1980 обидва з-ди об'єднано у підпр-во із су­­час. назвою. Спе­­ціалізується на виготовленні ком­­плект. розподільчих пристроїв 6–10 кВ з орган. та фарфоровою ізоляцією, КРЗ-10 зовн. установки, КВМ-10, вакуум. вимикачів ВМВ-10, камер односторон. обслуговуван­­ня КЗО-394, роз'єднувачів зовн. (на напруги 6, 10 і 35 кВ) та внутр. (6–10 кВ) установок, трансфор­­матор. під­­станцій на 35 кВ, низь­­ковольт. пристроїв ЩО-2001, щитів облі­­ку електроенергії, то­­варів нар. вжитку. Продукцію використову­­ють в усіх галузях нар. госп-ва; експортують у кра­­їни СНД та Балтії, Корею, В'єт­­нам, Єгипет, Угорщину, Монголію тощо. У се­­ред. 2000-х рр. на з-ді працювали бл. 200 осіб. Нині підпр-во очолює А. Кричфалушій.

М. В. Савчук


Покликання на статтю