Коломийчук Василь Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Коломийчук Василь Степанович

КОЛОМИЙЧУ́К Василь Степанович (01. 01. 1951, с. Городниця Городенків. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2000). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2009). Закін. Кам'янець-Поділ. с.-г. ін-т (Хмельн. обл., 1979), Терноп. академію нар. госп-ва (1999). Працював на підпр-вах АПК і перебував на керів. посадах у Терноп. р-ні Тер­­ноп. обл.; 1999–2002 – голова, від 2010 – 1-й заст. голови Терноп. обл­держадміністрації; 2002–10 – нач. гол. упр. Пенсій. фонду України у Терноп. обл.; водночас викладає у Терноп. екон. і мед. ун-тах. Досліджує проблеми розвитку адм.-територ. устрою держави у нових умовах господарювання.

Пр.: Соціально-економічний розвиток адміністративного району: теорія, методологія, практика. Т., 1998; Регіональні особливості структурної перебудови економіки в сучасних умовах // Вісн. Терноп. академії нар. госп-ва. 1999. Вип. 12; Сучасні соціальні процеси в Україні: актуальність, досліджен­­ня, особливості трансформації // Регіон. економіка. 2000. № 1; Соціально-економічний розвиток адміністративного району в умовах перехідної економіки. Т., 2001.

І. М. Деньків, З. Ф. Бриндзя


Покликання на статтю