Коломийщина — Енциклопедія Сучасної України

Коломийщина

КОЛОМИ́ЙЩИНА – поселення трипільської культури. Епонімна пам'ятка, що дала назву локально-хронол. утво­­ренням трипіл. племен у Серед. Подніпров'ї на етапах (В/ІІ – С/І) – К. І і К. ІІ. Вони є подальшим розвитком племен сх.-трипіл. культури в Подніпров'ї, у керам. комплексі яких домінує кераміка, прикрашена заглибленим орнаментом. Відкрив К. І і провів перші розкопки наприкінці 19 ст. В. Хвойка в урочищі Коломийщина побл. с. Халеп'я (ни­­ні Обухів. р-ну Київ. обл.). 1934–38 поселення досліджувала спільна експедиція Ін-тів історії матеріал. культури АН УРСР й АН СРСР під кер-вом С. Магури (заст. – Т. Пассек). У експедиції взяли участь К. Коршак, Є. Кричевський, М. Макаревич та ін. Виявлену фауну дослідив І. Підо­плічко. Під час роботи експедиції С. Магура й К. Коршак були репресовані, кер-во пов­­ністю перейшло до Т. Пассек. На К. І вперше у вітчизн. археології застосовано розкопки три­­піл. поселення великими площами (36 назем. споруд), що дало змогу дослідити його планування; відпрацьовано нові ме­­тоди вивчення трипіл. об'єктів та їхньої фіксації, які стали обо­­в'яз­­ковими для наступ. дослідників; Т. Пассек і Є. Кричевський запропонували різні варіанти типології назем. споруд трипіл. ча­­су, використовувані донині. На К. ІІ проведено порівняно незначні археол. дослідження.

Літ.: Магура С. С. Експедиція 1934 р. для досліджень пам'яток трипільської культури // Наук. зап. Ін-ту історії матеріал. культури АН УРСР. К., 1937. Кн. 2; Пассек Т. С. Трипільське поселення Коломийщина (розкопки 1934–1938 рр.) // Трипіл. культура. Т. 1. К., 1940; Пассек Т. С., Кричевский Е. Ю. Трипольское поселение Коломийщина // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та истории материал. культуры АН СССР. Москва, 1946. № 12.

Д. К. Черновол


Покликання на статтю