Коломієць Віра Титівна — Енциклопедія Сучасної України

Коломієць Віра Титівна

КОЛОМІ́ЄЦЬ Віра Титівна (22. 09. 1922, м. Умань Київ. губ., нині Черкас. обл. – 20. 01. 1993, Київ) – мовознавець. Дружина О. Мельни­­чука. Д-р філол. н. (1974), проф. (1985). Закін. Київ. пед. ін-т (1946). Учителювала; 1950–82 працюва­­ла в Ін-ті мовознавства АН УРСР (Київ): ст. н. с.; водночас 1979–81 – в. о. проф. каф. рос. мови Київ. ун-ту; від 1983 – зав. каф. фонетики рос. мови Київ. пед. ін-ту іноз. мов. Секр. Міжнар. (1979–83) та Укр. (1958–89) ком-тів славістів. Наук. дослідження: лексика і синтаксис слов’ян. мов, зокрема української, істор. типо­­логія слов’ян. мов, порівнял.-істор. мово­знавство. Одна з укла­­дачів і чл. редколегії «Етимологічного словника української мови» (К., 1982–2012, т. 1–6).

Пр.: Спорідненість слов’янських мов. К., 1962; Вступ до порівняльно-історич­­ного вивчення слов’янських мов. К., 1966 (спів­авт.); Розвиток лексики сло­­в’янських мов у післявоєнний період. К., 1973; Происхождение общеславян­­ских названий рыб. К., 1983; Историческая типология славянских языков. К., 1986 (спів­авт.); Типологічні риси української літературної мови на фоні інших слов’янських // Мовознавство. 1992. № 5.

Літ.: Віра Титівна Коломієць: [Некро­­лог] // Мовознавство. 1993. № 2.

Л. Б. Лукінова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. Б. Лукінова . Коломієць Віра Титівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4177 (дата звернення: 18.10.2021)