Коломієць Ганна Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Коломієць Ганна Миколаївна

КОЛОМІ́ЄЦЬ Ганна Миколаївна (22. 02. 1957, Харків) – економіст. Д-р екон. н. (2006). Закін. Харків. ун-т (1979), де відтоді й працює: від 1996 – заст. декана екон. ф-ту, водночас від 2006 – зав. каф. міжнар. економіки, від 2007 – проф. каф. екон. тео­рії та екон. методів управління. Наук. дослідження: тео­­рія реформування госп. систем в умовах невизначеності, нац. конкурентоспроможність у сучас. світогосп. просторі.

Пр.: Невизначеність розвитку госпо­­дарчих систем і їх реформування. Х., 2004; Предвосхищающие реформы как трансформационная технология инфор­­мационного общества // Соц.-экон. пробл. информ. общества. С., 2005 (спів­авт.); Категорія «ризиків» в дискурсі сучасної економічної теорії // Вісн. Харків. ун-ту. Екон. сер. 2010. № 921 (спів­авт.); Небезпеки і ризики сучасної економіки // Там само. 2011. № 935 (спів­авт.).

О. А. Шуба


Покликання на статтю