Коломієць Іван Панасович — Енциклопедія Сучасної України

Коломієць Іван Панасович

КОЛОМІ́ЄЦЬ Іван Панасович (13(26). 11. 1902, с. Ємчиха Канів. пов. Київ. губ., нині Миронів. р-ну Київ. обл. – ?) – фізіолог рослин. Д-р біол. н., проф. Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Маслів. ін-т селекції і насінництва (Миронів. р-н, 1930). У 1934–35 пра­­цював доц. Київ. с.-г. ін-ту; від 1936 – доц., згодом – зав. каф. ботаніки Черкас. пед. ін-ту; 1939–41 та 1946–63 – зав. лаб. фізіології рослин Укр. НДІ садівництва (Київ); водночас від 1939 (з перервою) – в Уман. с.-г. ін-ті: 1966–67 – проф. каф. ботаніки. Вивчав фізіологію розвитку генератив. органів плод. рослин, причини періодичності плодоно­шення яблуні, вплив обрізання на ріст і плодоношення дерев.

Пр.: Распределение периодов поли­ва и засухи по стадиям развития растений как метод управления урожаем // Докл. АН СССР. 1934. Т. 4, № 5–6; К вопросу о скорости передвижения минеральных веществ у плодовых рас­тений // Сб. работ по агротехнике плод.-ягод. растений. К., 1941; Об условиях образования репродуктивных органов у яблони // Науч. зап. Киев. ун-та. 1949. Т. 8, вып. 5; Биологические основы пре­­одоления периодичности плодоношения яблони // Сб. науч. работ Укр. НИИ садоводства. К., 1959. Вып. 34; Усло­­вия еже­годного плодоношения яблони в садах Полесья и Лесостепи УССР // Садовод­ство. К., 1965. Вып. 2.

Літ.: Липшиц.

В. І. Хауст


Покликання на статтю