Бібиков Сергій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Бібиков Сергій Миколайович

БІ́БИКОВ Сергій Миколайович (01(14). 09. 1908, Севастополь – 21. 11. 1988, Київ) – археолог. Д-р істор. н. (1953), чл.-кор. АН УРСР (1958). Засл. діяч н. УРСР (1975). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1977). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ленінгр. ун-т (1934). У 1934–35 – наук.-тех. співроб. Держ. академії історії матеріал. культури (Ленінград); 1935–55 – в Ін-ті історії матеріал, культури АН СРСР (Ленінград): асп., вчений секр. (1938–41), заст. дир. з наук. роботи (1941–42), ст. н. с. (1942–55); в Ін-ті археології АН УРСР: 1955–68 – дир., 1968–85 – зав. відділу, від 1985 – ст. н. с. від 1986 – гол. н. с. Від 1957 – голова Відділу сусп. наук АН УРСР. Від 1937 – кер. археол. експедицій в Україні, зокрема у Криму, на Пд. Уралі (1937–38). Досліджував закономірності розвитку первіс. сусп-ва, проблеми палеоліту, мезоліту, палеоекономіки, первіс. насел. Сх. Європи, трипіл. культуру й кам'яну добу України, поселення енеоліт. часу, особливо в р-ні середнього Подністров'я, керував автор. колективами з написання праці «Нариси стародавньої історії Української РСР» (К., 1957), тритом. «Археології Української РСР» (К., 1971–75). Провів наук. розробки історії ранніх землероб.-скотар. племен на Пд. Сх. Європи. Засн. низки нових наук. напрямів істор.-археол. досліджень.

Пр.: Позднейший палеолит Крыма // Мат. по четвертичному периоду СССР. Москва; Ленинград. 1950. Вып. 2; Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре // Мат. Ин-та археологии АН СССР. 1953. № 38; Деякі вузлові питання археологічної науки на Україні // Вісн. АН. 1957. № 6; Трипільське поселення біля с. Гребені // Археологія. 1964. Т. 16 (співавт.); Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта: Очерк муз. и духов. культуры палеолит. человека. К., 1981.

Н. Б. Бурдо


Покликання на статтю