Коломієць Ігор Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Коломієць Ігор Федорович

КОЛОМІ́ЄЦЬ Ігор Федорович (18. 08. 1953, с. Мостиська Другі Мостис. р-ну Львів. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2007), проф. (2008). За­­кін. Львів. с.-г. ін-т (1975). Працював на різних посадах у комсомол. і парт. органах (1978–90) та очолював низку підпр-в (1990–2000) у Львів. обл.; від 2000 – голова Львів. обл. територ. відділ. Антимонопол. ком-ту України; водночас від 1994 – на викладац. роботі, зокрема 2007–11 – зав. каф. фінансів Львів. ін-ту новіт. технологій та упр.; від 2011 – проф. каф. цивіл. права та процесу Нац. ун-ту «Львів. політехніка»; від 2012 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту регіон. дослідж. НАНУ (Львів). Наук. дослідження: про­­цеси глобалізації та міжнар. екон. інтеграції, особ­­ли­­вості антимонопол. діяльності на регіон. рівні.

Пр.: Управління зовнішньоекономіч­­ною діяльністю підприємства в процесі його інтернаціоналізації. Л., 2004; Концептуальні засади цивілізаційного досвіду управління структурно-орга­­ні­­заційними змінами на підприємстві у контексті інтернаціоналізації // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дн., 2006. Вип. 219; Антиконкурентні узгоджені дії як складова феномену змови // Вісн. Антимонопол. ком-ту України. 2008. № 4 (спів­авт.); Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний аспект // Регіон. економіка. 2011. № 1 (спів­авт.).

С. А. Давимука

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. А. Давимука . Коломієць Ігор Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4191 (дата звернення: 18.09.2021)