Коломієць Олександр Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Коломієць Олександр Петрович

КОЛОМ´IЄЦЬ Олександр Петрович (24. 09. 1926, с. Верхнячка, нині смт Хрис­­тинiв. р-ну Черкас. обл.) – вчений-агроном. Син О. Коломієць. Д-р с.-г. н. (1980), проф. (1985). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Бiло­­цер­­кiв. с.-г. ін-т (1956). Від 1957 пра­­цював на Хмельн. с.-г. дослiд. станцiї (с. Самчики Старокостянтинів. р-ну): від 1961 – заст. дир. з наук. роботи; 1962–99 – в Ін-ті цукр. буряків УААН (Київ): 1964–67 – заст. дир. з наук. робо­­ти Білоцерків. дослідно-селекц. станції, від 1968 – зав. лаб. агротехніки і зрошув. землероб­­ства, від 1991 – гол. н. с. Наук. дослідження: агрофiз. основи формування врожаю цукр. бурякiв; енерго­ощад­ні системи обро­­бiт­­ку ґрунту i догляду за посiвами; основи агротехнiки зрошув. бу­­ря­­косiяння.

Пр.: Теоретические основы обработки почвы. Ленинград, 1969; Почвен­­ные условия и продуктивность сахарной свеклы. К., 1970; Енергозбе­­рiга­­ю­­ча система обробiтку ґрунту при виро­­щуванні цукрових буряків // ВАН. 1994. № 7 (спів­авт.); Розвиток технологiї ви­­робництва цукрових бурякiв // Зб. наук. пр. Ін-ту цукр. буряків. К., 1997. Ювілей. вип. (спів­авт.).

Літ.: Кононюк В. А. Коломієць Олександр Петрович // Вчені-генетики, селекціонери та рослинники. Кн. 7. К., 2003.

М. П. Шаповал


Покликання на статтю