Колчунов Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Колчунов Володимир Іванович

КОЛЧУНО́В Володимир Іванович (09. 11. 1952, с. Михальчина Слобода Новгород-Сівер. р-ну Черніг. обл.) – фахівець у галузі будівництва. Д-р тех. н. (1998), проф. (2001). Закін. Брян. технол. ін-т (РФ, 1975). Відтоді працював у НДІ буд. конструкцій Держбуду СРСР (Київ); 1988–94 – у Київ. інж.-буд. ін-ті; 1994–99 – у Київ. ін-ті залізнич. транспорту; від 2000 – проф. каф. будівель та споруд аеропортів, від 2010 – зав. каф. комп'ютер. технологій буд-ва Нац. авіац. ун-ту (Київ). Досліджує проблеми розрахунку буд. конструкцій, будівель і споруд.

Пр.: Проектирование и изготовление сборно-монолитных конструкций. К., 1982; Сопротивление железо­бе­тон­ных элементов, имеющих полку в сжатой и растянутой зоне // Бетон и железобетон. 1993. № 2; Экспе­ри­мен­тально-теоретические исследования многослойных стеновых конструкций // Эффектив. конструкции и материалы зданий и сооружений: Сб. науч. тр. Бел­город, 1999; Будівельна механіка. Розрахунок статично-визначених систем: Навч. посіб. К., 2009; Сопротивле­ние железобетона. К., 2009.

Є. С. Сікорський


Покликання на статтю