Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури — Енциклопедія Сучасної України

Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ БУДІВНИ́ЦТВА І АРХІТЕКТУ́РИ Засн. 1930 як б-ка Київ. буд. ін-ту (нині Київський національний університет будівництва і архітектури). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Основу книгозбірні склали фонди б-к відділ. фабрично-заводського і комунал. буд-ва Київ. політех. ін-ту, архіт. ф-ту Київ. худож. ін-ту та Київ. ін-ту інженерів цивіл. авіації. У структурі б-ки 18 відділів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 1,12 млн прим. укр., рос., англ., франц., іспан., нім., араб. мовами, зокрема понад 613 тис. книг, понад 284 тис. період. видань, 20 771 іноз. вид., понад 75 тис. спец. видів, 407 732 прим. наук. літ-ри, дис. та автореф. дис. (від 1983). Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з арх-ри та буд-ва, техніки, обчислюв. техніки, автоматики, економіки. У фонді рідкіс. видань зберігаються 3645 прим. видань рос., англ., нім., франц. мовами. Серед них – «Architekture de Andre Palladio de Vicence nouvellement mise au Jour» (Venise, 1745), «Ansichten von Wien» (Wien, 1825), «Augemeiner Historischer Handatlas in sechsundmenzig Kavten» Ґ. Двойсенса (Leipzig, 1886), «Кобзарь. Гайдамаки» Т. Шевченка (С.-Петербургъ, 1886), «Біблія въ рисункахъ знаменитого художника Густава Дорэ: 200 рисунковъ» (С.-Петербургъ, 1897). Б-ка щорічно видає бібліогр. покажчики період. видань, що надходять до б-ки, темат. покажчики за профілем Ун-ту. Дир. Н. Хілобоченко (від 2002).

О. Г. Хлаповська


Покликання на статтю