Аарне Антті Аматус — Енциклопедія Сучасної України

Аарне Антті Аматус

А́АРНЕ Антті Аматус (Aarne Antti Amatus; 05. 12. 1867, м. Порі, Фінляндія – 05. 02. 1925, Гельсинкі) – фінський фольклорист. Навч. у C-Петербурзі (1893–98). Від 1922 – проф. Гельсин. ун-ту. Представник т. зв. фін. істор.-геогр. школи у фольклористиці; застосував до вивчення казок, пісень, загадок порівняльний метод. Його каталог казкових сюжетів, пізніше ґрунтовно доповнений амер. фольк-лористом С. Томпсоном, ліг в основу системи укладання покажчиків казкових сюжетів, що дістала назву Аарне–Томпсона. Каталог високо оцінив В. Гнатюк, який у рецензії, надрук. у «Записках НТШ» (1912, т. 109), вважав його основою для укладання нац. каталогів казк. сюжетів. За системою Аарне–Томпсона В. Гнатюк планував укласти каталог укр. казок. Однак цей задум через матер. проблеми залишився нереалізованим. Каталог А. в наук. фольклористичних колах був прийнятий неоднозначно. Офіційна рад. фольклористика визнала систему Аарне–Томпсона реакц. та декадентською. Лише згодом рад. укладачі казкових сюжетів повернулися до системи А. Скористався нею М. Андреєв, укладаючи покажчики рос. та укр. казкових сюжетів. Останній залишився неопубл. і частково був використ. при укладанні укр. частини вид. «Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка» (Ленинград, 1979). А. використав у своїх дослідж. сюжети укр. фольклору, навів зразки укр. казок зі зб. Б. Грінченка, М. Драгоманова, І. Рудченка, П. Чубинського, О. Кольберга, В. Ястребова. Листувався з В. Гнатюком, сприяв його вступові до Міжнар. федерації фольклористів, засн. Ю. Кроном 1907 в Гельсинкі.

Пр.: Verzeichnis der Märchentypen, mit Hülfe von Fachgenossen ausgearbeitet. Helsinki, 1910; Leitfaden der vergleichenden Märchenforschung. Hamina, 1913; Vergleichende Rätselforschungen: 3 parts in 1 vol. Helsinki, 1918.

Літ.: Андреев Н. П. К методологии и технике изучения народной словесности, Казань, 1922; Метелинский Е. М. Герой волшебной сказки, Москва, 1958; Мушинка М. Володимир Гнатюк // Зап. НТШ. Пр. філол. секції. 1987. Т. 207; Лозовская Н. Сказочный сюжетный тип: проблемы генезиса и структурного моделирования // Кунсткамера. 1995. Вып. 8, 9.

Л. Г. Пономар, В. П. Шеремета


Покликання на статтю