Аваліані Симон Лукич — Енциклопедія Сучасної України

Аваліані Симон Лукич

АВАЛІА́НІ Симон Лукич (27. 03. 1881, м. Кутаїсі, Грузія – 11. 08. 1922, Тбілісі) – історик, бібліограф. Закін. Кутаїс. г-зію (1900) та Новорос. ун-т (Одеса, 1904). Учителював в Одесі. 1909 подав до захисту магістер. дис. «Крестьянский вопрос в Закавказье», яку Моск. ун-т відзначив премією ім. Ю. Самаріна. Тоді ж його обрано приват-доц. Новорос. ун-ту. За радикал. настрої невдовзі звільнено з ун-ту. Працював у г-зіях та уч-щах Одеси, редагував ж. «Южный кооператор» (1913–16). Згодом викладав у Петроград. (1916–18) і Тбіліс. (1919–21) ун-тах. Видав в Одесі три томи дослідж. «Крестьянский вопрос в Закавказье» (1912–14), 4-й і 5-й т. вийшли в Тбілісі (1920, 1986). Був дійс. чл. Одес. бібліогр. т-ва при Новорос. ун-ті. Займався описом публікацій з аграр. питання в Рос. державі. Автор «Библиографического указателя юбилейной литературы о крепостном праве и крестьянской реформе. 1861 – 11 фев. 1911» (1911) і «Библиографического указателя литературы по истории крепостного права, крестьянскому и аграрному вопросу, переселенскому делу и землеустройству» (1914).

Пр.: Опыт исторической хрестоматии: Пособие при изучении истории Западной Европы в Новое время: В 2 ч. О., 1908–14; Заслуги Ф. И. Леоновича в изучении обычного права русских инородцев // Журнал мін-ва юстиції. 1911. № 6; Бумаги профессора А. Е. Назимова. О., 1911; Земские соборы: Литературная история земских соборов. О., 1916; Элементарный учебник кооперации. О., 1919.

Літ.: Маргиани Г. Н. Творчество С. Л. Авалиани // Авалиани С. Л. Крестьянский вопрос в Закавказье: В 5 т. Тбилиси, 1986. Т. 5.

Г. Д. Зленко


Покликання на статтю