Коляда Григорій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коляда Григорій Іванович

КОЛЯДА́ Григорiй Іванович (14(26). 11. 1896, с. Чорнухи, нині смт Полтав. обл. – 20. 02. 1977, Ташкент) – кни­гознавець. Д-р фiлол. н. (1962). Закiн. Моск. ун-т (1917), Київ. iн-т нар. госп-ва (1926). Викладав у Київ. пед. iн-тi (1945), Саратов. (1945–49), Таджиц. (Душанбе, 1949–54) i Ташкент. (1954–77) ун-тах. Досліджував історію книги та розвиток друкарства в Украї­ні. Автор розвідок про діяльність І. Федорова, Памва Беринди, а також про укр.-рос.-рум. зв'язки у галузі книгодрукування.

Пр.: Иван Федоров и книгопечатание некоторых стран Восточной Европы // Вест. истории мир. культуры. 1958. № 1; Из истории книгопечатных связей Рос­сии, Украины и Румынии в XVI–XVII вв. // У истоков рус. книгопечатания. Моск­ва, 1959; До питання про українське дру­карство перед Iваном Федоровим // РЛ. 1962. № 6; Друкарська справа на за­хiдноукраїнських землях (XVI–XVIII ст.) // Книга i друкарство на Українi. К., 1965 (спiвавт.); До життєпису Памво Берин­ди // РЛ. 1973. № 1.

С. І. Білокінь

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю