Австрійський інститут східної і південно-східної Європи — Енциклопедія Сучасної України

Австрійський інститут східної і південно-східної Європи

АВСТРІ́ЙСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т СХІ́ДНОЇ І ПІВДЕ́ННО-СХІ́ДНОЇ ЄВРО́ПИ («Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut») – науково-дослідна установа Австрії, що займається вивченням широкого спектра питань політичного, економічного, наукового та культурного життя України. Створ. 1958 у Відні на основі некомерц. т-ва «Arbeitsgemeinachaft Ost» («Трудове об'єднання Схід»). Першим президентом став колиш. міністр освіти Г. Дріммель, ген. секретарем – історик Р. Плашка. Сучасна назва від 1964. Спочатку осн. завданням Ін-ту було встановлення контактів із працівниками науки в усіх соціаліст. країнах, збирання інформації про ці країни, навчання мов (рос., чес., хорват.). Ін-т співпрацював з офіц. представниками соціаліст. країн, запрошував на лекції та симпозіуми науковців із академій наук. 1987 у Відні він організував симпозіум, присвяч. історії Галичини. Від 1958 видає науковий ж. «Österreichische Osthefte», в якому надрук. ст. В. Біла «Стосовно досліджень про Україну у Відні» (1994). Вийшов окремий випуск, присвяч. історії Галичини. Підготовлено спец. вид. «Україна». Ін-т разом із Чернів. ун-том та з Центром Буковини в Чернівцях організовував літні школи, симпозіуми, урочисті засідання. У 1992–96 у Львові діяла філія Ін-ту, яка організовувала лекції, виставки, сприяла наук. контактам і співпраці у багатьох напрямах, особливо в галузі с. госп-ва, арх-ри і германістики, давала можливість укр. дослідникам стажуватися в Австрії. Було проведено симпозіум «Етнічні меншини в Центральній і Східній Європі» (Київ, 1993), міжнар. конгреси «Мистецтво архітектури в Галичині у 19–20 ст.» (Львів, 1994), «Порівняльний аналіз політ. систем в Австрії та в Україні» (Київ, 1995), «Україна – Австрія: теорія і практика сільського господарства», «Етнографія без кордонів» (Львів, обидва – 1996) та ін. Опубл. зб. «Німецькі колонії в Галичині» та «Порівняльний аналіз політичних структур Австрії та України» (обидва – Львів, 1996).

Дж. Фоґль


Покликання на статтю