Коляда Юрій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Коляда Юрій Євгенович

КОЛЯДА́ Юрій Євгенович (05. 07. 1945, м. Ніколаєвськ-на-Амурі Хабаров. краю, РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2003). Закін. Харків. ун-т (1968). Відтоді працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті АН УРСР; 1981–91 – доц. каф. передачі електрич. енергії Харків. політех. ін-ту; від 1991 – у Приазов. тех. ун-ті (м. Маріуполь Донец. обл.): від 2000 – зав. каф. вищої математики, від 2010 – каф. фізики. Наук. дослідження: при­ско­рення зарядж. частинок і плазм. електроніка; фізика плаз­ми й акус­тика; чисел. моделюван­ня фіз. процесів і явищ.

Пр.: Формирование и ускорение си­ль­ноточных высокоэнергетичных ионных пучков в плазме индукционными элек­трическими полями // Письма в ЖТФ. 1976. Т. 2 (спів­авт.); Измерение энерго­содержания импульсных сильноточных электронных пучков // ПТЭ. 1992. № 1 (спів­авт.); Генерация акустических полей при инжекции плотных плазменных сгустков в жидкости // Доп. НАНУ. 1999. № 6; Генерация ультразвуковых колеба­ний в акустическом волноводе протон­ным пучком // Там само. 2000. № 4 (спів­авт.); Возбуждение упругих импульсов мощными плазменными сгустками в акустическом волноводе // Вопр. атом. науки и техники. Сер. Плазмен. электро­ника и новые методы ускорения. 2008. № 4 (спів­авт.).

С. С. Самотугін


Покликання на статтю