Коляденко Володимир Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Коляденко Володимир Григорович

КОЛЯДЕ́НКО Володимир Григорович (05. 07. 1935, с. Буда-Горобіївська Канів. р-ну, нині Черкас. обл.) – 17. 01. 2013, Київ) – лікар-дерматовенеролог. Д-р мед. н. (1974), проф. (1977), чл.-кор. НАПНУ (1999). Премія фундації М. Дем'яніва «Свобода і мир для України» НАНУ (1994). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2006). Закін. Київ. мед. ін-т (1963), де відтоді й працював (нині Нац. мед. ун-т): 1974–2008 – зав., від 2009 – проф. каф. дерматології та вене­рології, водночас 1977–2009 – проректор з наук. роботи. Прези­дент Укр. асоц. лікарів-дерма­то­венерологів і косметологів (1999–2010). Співзасн. і гол. ред. зб. наук. пр. «Актуальные проб­лемы медицины и биологии» (від 1999), «Українського журналу дер­ма­то­логії, венерології і косметології» (від 2000). Вивчав патогенез, пи­тання діагностики й лікування хро­ніч. дерматозів, урогенітал. інфекцій, мікозів; імунол. та про­ти­пухлинну функції шкіри. Описав феномен протипухлин. захисту організму при псоріазі; запропо­нував клін. класифікацію СНІДу; застосував спленін для лікуван­ня алергіч. дерматозів; розробив спосіб виявлення блідої спірохе­ти та методи еферент. терапії хроніч. дерматозів за допомогою апаратів влас. конструкції і термокамери. Співукладач «Русско-украинско-латинского словаря медицинских терминов. Офталь­мология. Дерматовенерология. Неврология. Психиатрия. Эндо­кринология» (К., 1993).

Пр.: Нейродермит. К., 1986; Медицинская деонтология в дерматологии и венерологии. К., 1989; Мікроциркуляторне русло шкіри у зв'язку із становленням її структури в нормі та при злоякісних лімфомах шкіри. Ів.-Ф., 1998; Шкірні та венеричні хвороби: Навч. посіб. В., 2006; Кафедра дерматології та венерології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця: Істор. нарис. К., 2008; Dermatovenerology Modules. К., 2010 (усі – спів­авт.).

Літ.: До 70-річчя від дня народження президента Української асоціації лі­карів-дерматовенерологів і косметологів, професора Володимира Григоровича Коляденка // Укр. журн. дерма­тології, венерології і косметології. 2005. № 3; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

В. І. Степаненко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю